REJESTRACJA OBÓZ NIEPOKONANI 2024

Data:  30.06-06.07.2024 (7 dni)
Adres: ul.Plebiscytowa 46,14-100 Ostróda.
Link do map google:  KLIKNIJ TUTAJ
Organizator: Wspólnota Chrześcijańska MISJA 22:22, która jest organizacją religijną zarejestrowaną pod nr REGON 369444857, działającą w strukturach Kościoła Bożego w Polsce.
Kontakt do Organizatora: tel.: +48 609 841 707, e-mail: kontakt@niepokonani.org
 
Koszt:
I termin od 26.01.2024 do 31.03.2024
- 1470zł /os.  (jeśli jedzie rodzeństwo: dwie lub więcej osób, cena wynosi 1370 zł od osoby) 
 
II termin od 01.04.2024 do 15.05.2024
- 1570zł/os. (jeśli jedzie rodzeństwo: dwie lub więcej osób, cena wynosi 1470 zł od osoby) 
 
III termin od 16.05. 2024 
- 1670zł/os. (jeśli jedzie rodzeństwo: dwie lub więcej osób, cena wynosi 1570zł od osoby)
 

!!!   UWAGA  !!!

Rejestracja jest ważna pod warunkiem wykonania 3 kroków:

1) Wypełnij formularz rejestracyjny

2) Prześlij skany podpisanego Regulaminu Obozu i wypełnionej Karty Zdrowia Uczestnika na adres: kontakt@niepokonani.org

3) Wpłać zadatek w kwocie 500,- zł/osobę. Wpłata na konto:

Wspólnota Chrześcijańska MISJA 22:22
43 1140 2004 0000 3102 7745 9407 z dopiskiem w tytule "obóz NIEPOKONANI 2024 + imię i nazwisko uczestnika" 

 

Osobą rejestrującą może być wyłącznie rodzic lub opiekun prawny rejestrowanych uczestników lub osoba pełnoletnia sama rejestrująca się na wydarzenie. 

Uprzejmie prosimy o respektowanie tego warunku rejestracji i nierejestrowanie uczestników nie będących pod Państwa prawną opieką.

Formularz przeznaczony jest dla jednej osoby. Każda osoba musi być zarejestrowana w osobnym formularzu.

Formularz Rejestracyjny